Bij verhuur wordt altijd gevraagd naar een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) Het huurbedrag + de borg dient bij afhalen of bezorgen contant te worden voldaan. Er is geen mogelijkheid tot pinnen.

De borg ontvangt u van ons retour zodra het verhuurartikel weer op tijd terug is gebracht, gevouwen en of ingepakt volgens de voorschriften en geheel schoon en vrij is van schade. Mocht blijken dat er bij een retour gebracht artikel toch schade is waarvan wij duidelijk kunnen aantonen dat het door u veroorzaakt is zullen wij de schade achteraf nog in rekening brengen.

De verhuurder draagt er zorg voor dat de verhuurde materialen in goede staat van onderhoud verkeren. De verhuurder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde materialen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

De verhuurder stelt de materialen ter beschikking voor recreatieve doeleinden aan de huurder gedurende de overeengekomen periode. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de huurder het gehuurde zelf op te halen en voor een deugdelijk vervoermiddel zorg te dragen.

Materialen dienen schoon, droog en compleet ingeleverd te worden. Indien de materialen niet droog en schoon worden teruggebracht zijn wij genoodzaakt een bedrag in rekening te brengen voor het droog en schoonmaken.

Splashing-fun behoudt het recht, vervangende items te leveren indien er sprake is van mankementen aan materiaal . Wij zullen dan te allen tijde een zo dicht mogelijk benaderend item leveren.

 

De verhuurder heeft het recht, te allen tijde attracties en/of materialen te verwijderen bij een evenement indien de veiligheid van materiaal en/of onze medewerkers in gevaar is.